Meer meten in transitie

Studenten van de UU (Utrecht) en WUR (Wageningen) doen onderzoek in het kader van het netwerk regeneratieve landbouw, waar HB Hof van Rhee aan deelneemt.

Transitie & onderzoek

Er is een netwerk van boerenbedrijven die een transitie doormaken naar een regeneratief landbouwsysteem met positieven impact op klimaat, nutriëntenkringlopen, bodems, waterkwaliteit en biodiversiteit. Promovendi en studenten van de UU en WUR volgen de bedrijven en ons dus ook voor minimaal 2 jaar.

Het onderzoek bestaat uit een interview over de bedrijfsvisie, -voering, beweegredenen en doelen. Vanaf nu gaan er maandelijks metingen gedaan worden aan bodemkwaliteit, bodembiologie en biodiversiteit.

Tegels & bodemleven

De studenten hebben 15 december (2020) tapijttegels neergelegd op het grasland, de toekomstige groentepercelen en in de bosrand. Deze tegels moeten minimaal 2 jaar blijven liggen. Elke maand komen de studenten terug en tellen het aantal insecten, dat zich onder deze tegels bevinden (deze tegels moeten zo min mogelijk worden opgetild e/o verplaatst!).

Daarnaast hebben ze aanvullende bodemmetingen gedaan oa. voor het bepalen van bodembacteriën en -schimmels, en hebben ze wormentellingen gedaan.

Deel dit bericht: