Historie perceel 'Hof van Rhee'

‘Hof van Rhee’ is het perceel van zo’n 20 hectare waar de coöperatie Herenboeren Assen voor 500 personen (zo’n 230 huishoudens) op duurzame wijze voedsel gaat produceren. Het terrein kent een lange, boeiende geschiedenis. In de Oude Steentijd jaagden er al Neanderthalers in het gebied, uit de Bronstijd stammen de sporen van raatakkers (‘Celtic fields’) en in de 14e eeuw bouwde het Assense Cisterciënzer klooster ‘Maria in Campis’ op het terrein een kloosterboerderij.

Na de Reformatie van 1599 werd deze boerderij overgenomen door ‘De Landschap Drenthe’ en vanaf 1643 werden boerderij en een deel van het perceel voor een aantal jaren door De Landschap verpacht aan Dr. Johan Picardt, ten behoeve van zijn landbouwkundige experimenten. Een ander deel was gemarkeerd als collectief terrein, de boermarke van Rhee.

In de loop van de 18e en 19e eeuw kwamen de gronden in stukken in handen van verschillende boeren. Door de boswallen, sloten, bosschages, heitjes en zandweggetjes was er veel ruimte voor de natuur, maar met de ruilverkaveling van midden jaren ‘70 brak de periode van grootschalige, gemechaniseerde landbouw door.

Eind jaren ’90 kocht de gemeente Assen de gronden, voor een eventuele nieuwe woonwijk van Assen. Die plannen zijn echter van de baan, waardoor de coöperatie Herenboeren Assen begin 2020 de kans kreeg om het perceel te pachten, voor het produceren van voedsel, gebruikmakende van natuurinclusieve, eigentijdse landbouwmethoden.

Bestuurslid Nico Vanderveen vertelt in deze video over de historie van ‘Hof van Rhee’.