Herenbijen

We hebben insecten, waaronder bijen en wespen nodig voor de bestuiving van onze bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen. Maar de bijen en wespen hebben onze hulp ook hard nodig!

Zo zijn er in gemeente Assen 63 verschillende soorten wilde bijen waargenomen, terwijl de voorspelling is dat bij goed beheer onze leefomgeving potentieel voor 122 soorten geschikt is!

Bloesem in de boomgaard
1 mei 2021 – Nu de bijen aan het werk…

Bijen hebben jaarrond bloeiende planten nodig en die zijn in het huidige landschap schaars, net als nestgelegenheid, zoals dood hout en open grond om nesten in te graven. Daarnaast is het intensief gebruik van pesticiden schadelijk voor de insecten die bespoten planten bezoeken.

Inrichten voor nuttige insecten

Bij de inrichting van onze Herenboerderij proberen we de omgeving geschikt te maken voor nuttige insecten met natuurlijke nestplaatsen en voedselbronnen. Daarnaast willen we een bijenhotel plaatsen. Dit is niet alleen fijn voor de bijen, maar ook erg leuk en educatief.

Zo’n 60 soorten solitaire bijen kunnen nestelen in een bijenhotel. Vooral metselbijen vallen op tijdens hun ijverige bouwactiviteiten, maar ook soorten als behangersbijen en goudwespen.

Solitaire bijen en wespen zijn trouwens zachtaardige dieren, die niet steken en die elk een eigen nestje maken. Houtblokken met gaten, vermolmd hout, holle stengels en leemwandjes, elk soort heeft zijn eigen voorkeur en nestgewoonten.

Nestelplaatsen

Bron: bestuivers.nl – Hoplitis claviventris nest – Pieter van Breugel

De vrouwtjes zoeken stuifmeel in naburige bloemen en leggen dit in hun nest. Daarop leggen ze een eitje. Vervolgens maken ze de cel dicht en bouwen ze de volgende cellen tot de stengel vol is. Een bewoond holletje kan je herkennen aan het dichtgemaakte gaatje. De larven voeden zich met het stuifmeel dat hun moeder achterliet. Pas na de winter komen de volwassen dieren naar buiten.

bijenhotel

In september 2021 gaan kinderen van de Herenboerderij bijenhotels maken om het verblijf van deze nuttige dieren op Hof van Rhee zo aangenaam mogelijk te maken.

Meer weten?
Zie ook de volgende websites met veel mooie foto’s:

Deel dit bericht: