Onderzoeksresultaten afstuderen Van Hall Larenstein studenten

“Navigeren naar ecologische potentie bij natuurinclusieve landbouw” door Rutger Boersma en Savanna Fidom

Ruim een jaar na het starten van hun afstudeeronderzoek op Hof van Rhee zijn de bachelorstudenten Rutger Boersma en Savannah Fidom van de opleiding ‘Diermanagement’ aan Hogeschool Van Hall Larenstein met een prachtig cijfer afgestudeerd.
Tijdens het onderzoek hebben Rutger en Savannah functionele agrobiodiversiteit op onze boerderij in kaart gebracht.

Dat is biodiversiteit die een directe of indirecte rol speelt bij de ondersteuning van onze teelten, zoals bestuivers (nachtvlinders, bijen, zweefvliegen en lieveheersbeesjes), ziekte- en plaagdierbestrijders (vogels en loopkevers) of afbrekers van organisch materiaal om zo bodemvruchtbaarheid te bevorden (regenwormen). Hoe groter de diversiteit in soorten, hoe beter deze soortgroepen hun functie kunnen vervullen en daarmee dus de productie op onze boerderij kunnen ondersteunen.

Rutger en Savannah hebben niet alleen op onze percelen metingen gedaan maar ook op percelen met een meer natuurlijker of intensiever beheer.

Dit klinkt misschien eenvoudig, maar alle soorten kevers en vliegende insecten uitpluizen en op naam brengen bleek een enorme klus! Met een flinke portie doorzettingsvermogen is het toch gelukt en dat heeft geresulteerd in een dik 218 pagina’s tellend rapport! De resultaten van hun onderzoek zullen Rutger en Savannah na de zomer tijdens een lezing presenteren.

Een belangrijk onderdeel van het rapport zijn de aanbevelingen van Rutger en Savannah om de biodiversiteit verder te bevorderen en te laten groeien naar de potentie die onze boerderij heeft.

Rutger en Savannah hebben in hun rapport ook aanbevelingen gedaan voor het monitoren van de biodiversiteit. Door met regelmaat de verschillende soortgroepen te meten weten we of we op de goede weg zijn. Tot oktober telt de werkgroep Monitoring elk tweede weekend van de maand nachtvlinders, elke maand vogels en in oktober gaan we weer regenwormen tellen.

De populierenpijlstaart gevonden bij de nachtvlindertelling op 11 juni (2022)

 

Lees hier de samenvatting van hun rapport: AO-Boersma-Fidom-Herenboerderij-Hof-van-Rhee-28-april-2012-Samenvatting

Deel dit bericht: