Zeer geslaagde wilde bijenmiddag

Wilde bijen zijn als bestuivers heel belangrijk voor onze hof. Jan Konijn en Arjen Strijkstra hebben ons zaterdag 29 oktober (2022) meegenomen in de wereld van de wilde bijen.

In het vroege voorjaar, toen de eerste bloesem in onze fruitboomgaard verscheen, heeft Jan Konijn ons een kast voor metselbijen geschonken en een doosje met coconnen van gehoornde- en roze metselbijen.

Alle gaatjes in de kast die Jan ons geschonken heeft zijn deze zomer helemaal gevuld door metselbijen. Tijdens de bijenmiddag hebben we de kasten onder toeziend oog opengemaakt. Jan heeft laten zien hoe de coconnen geoogst en zorgvuldig verzorgt kunnen worden.

Bijenexpert Arjen Strijkstra is uitgenodigd om mee te kijken en te vertellen over wilde bijen op onze boerderij en hun intrigerende levenscyclus.

Zie ook hieronder voor een verslag van de middag.

Wilde bijenmiddag - verslag

Op zaterdagmiddag 29 oktober (2022) was het een drukte van belang in onze nieuwe kapschuur! De commissie Biodiversiteit had namelijk een middag georganiseerd dat in het teken stond van de wilde bijen. Aan Arjen Strijkstra, lector en docent bij Hogeschool Van Hall Larenstein, de eer om als allereerste een lezing te mogen geven in ons ‘educatiecentrum’. Vol enthousiasme en met passie heeft Arjen ons meegenomen in de wereld van de wilde bijen.

Veel soorten wilde bijen

En wat blijkt, er valt nog zo veel meer te vertellen en te leren over deze enorme grote en diverse groep die een belangrijke rol vervult als bestuivers. In Nederland leven wel 358 soorten wilde bijen! Een belangrijk boodschap van Arjen was dat we niet 1 soort bijen nodig hebben. Vooral de grote variatie in wilde bijen moeten we zien te behouden, waarbij een variatie in het habitat en bloei van bloemen, struiken en bomen noodzakelijk is.

Lezing en inspectie bijenkasten

Na de boeiende lezing was het de beurt aan Jan Konijn om als broer, zoon en kleinzoon van fruittelers, over zijn passie voor de metselbijen te vertellen en over de rol van deze harde werkers bij de fruitteelt. Samen met Jan en Arjen hebben we onze metselbijenkasten geïnspecteerd. Zelfs het vergrootglas kwam erbij te pas. Bij een van de kasten was een specht actief geweest. De gangen van onze mestelbijenkast leken allemaal gevuld, maar bij het openmaken van de kast bleek toch dat er niet in elke broedcel een cocon lag. Ook hebben we de beruchte parasieten in de kasten gevonden. 

Klaar voor volgend voorjaar

Alle cocons zijn zorgvuldig uit de kast gehaald, gewassen en gedroogd. In elke cocon ligt een pop te wachten tot het voorjaar. De cocons liggen nu veilig in een koelkast buiten het bereik van parasieten. Als de eerste bloesem in de boomgaard verschijnt leggen we de cocons weer bij de kast neer en kan een nieuwe generatie metselbijen uitvliegen en onze boomgaard bestuiven.

Met enorm veel dank aan Arjen en Jan voor de boeiende, leerzame en vooral ook gezellig middag!

Deel dit bericht: