Nieuwsbrief HB NL: Voorjaar 2023

In de voorjaarsnieuwsbrief van Herenboeren Nederland (HB NL) vind je de onderstaande onderwerpen. En een vraagje: gaan de dames alleen verder??

Bij punt 8 gaat het artikel in op de uitgangspunten die Herenboeren hanteert bij het zich mengen in kennis- en beleidsontwikkelingen. Vervolgens wordt dmv. een kruisdiagram uitgelegd in welke vormen van samenwerking HB NL betrokken is en daaruit worden de ontstaansgeschiedenis en belangrijkste activiteiten van twee samenwerkingsverbanden nader toegelicht (Caring Farmers en het Groenboerenplan). Tot slot wordt er kort iets vertel over de manier waarop Herenboeren betrokken is bij de tafels van het Landbouwakkoord.

1. Herenboeren maar liefst twéé keer in 2 weken op Radio 1
2. Herenboeren op nu.nl
3. Natuurfilm ‘Onder het Maaiveld’ trekt al >25.000 bezoekers
4. Twee nieuwe Herenboerderijen van start
5. Nieuwe Herenboeren-boeren
6. Nieuwe teamleden bij het stafteam van Herenboeren Nederland
7. Teamdag in januari met Herenboeren-boeren & HBNL stafteam
8. Update: Herenboeren in de publieke context
9. Bestuurstrainingen voor Herenboeren-coöperatiebesturen
10. Hernieuwde impuls voor Herenboeren-partnerproject Aardpeer
11. Belgische BurgerBoeren & Lezing Mark Shepard

En Vacactures, Herenboeren op de kaart, Boerderijen in beeld en Inspiratietips.

Deel dit bericht: