MVO-certificaat voor HB Assen

Op de foto v.l.n.r.: Mario ten Berge, Mark Dam, Reinder Oosting, Leonie Mensen en Georg Kreuzberg

Op 1 december jl. heeft AssenvoorAssen vijf MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) certificaten uitgereikt en Herenboeren Assen zat daarbij!

Het doel van AssenvoorAssen met het uitreiken van het MVO-certificaat is: het vinden en verbinden van alle organisaties in Assen, die actief bezig zijn met het verduurzamen van hun bedrijf en activiteiten.

Zo wil AssenvoorAssen de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven en organisatie bevorderen en zo regionaal bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Het MVO-certificaat is bedoeld als een laagdrempelig certificaat, dat alle bedrijven en organisaties (groot en klein) in Assen kunnen krijgen als ze aan kunnen tonen dat ze MVO in hun bedrijfsvisie hebben en ook daadwerkelijk in de praktijk toepassen.

Deel dit bericht: