Skip to content
ONTVANGEN SUBSIDIES

Er is een onderscheid tussen Stichting Herenboeren Assen en de Herenboeren Assen Coöperatie U.A. 
Over de laatste kunnen we kort zijn: als coöperatie van herenboeren hebben we geen subsidies ontvangen.

De ontvangen subsidies zijn in de periode 2018/2019 aangevraagd door de Stichting Herenboeren Assen.  Deze stichting had tot doel het herenboerenproject in Assen te promoten en leden te werven. Daartoe werden onder meer informatieavonden georganiseerd, markten en braderieën bezocht etc. en promotiematerialen aangeschaft.

Er is een aanvraag gehonoreerd in het kader van ‘Vitaal Platteland’ van € 5.000,–. Dit is provinciaal geld. Daar diende co-financiering van de gemeente Assen tegenover te staan van eenzelfde bedrag. De gemeente heeft dit via ‘Mijn buurt Assen’ bijgedragen. Mijn Buurt Assen is een samenwerkingsverband van de gemeente en Woningbouwvereniging Actium.

Bij STILA heeft Stichting Herenboeren Assen een aanvraag gedaan voor € 10.000,— STILA heeft aan de Stichting Herenboeren Assen in 2019  een eerste tranche van € 5.000,—  toegekend, eveneens bedoeld voor publiciteit en PR om leden te werven en voor de opstart van het duurzame initiatief. Daarbij heeft men aangegeven dat de Stichting eventueel voor 2020 een tweede aanvraag voor € 5.000,— mocht doen.

De eerste tranche van € 5.000 heeft de Stichting Herenboeren Assen in 2019 ontvangen en voor het betreffende doel besteed. De 2e tranche van €5.000,— hebben we niet ontvangen omdat we door de snelle toestroom van leden en de start van de Coöperatie Herenboeren Assen in 2020 dit geld ook niet meer nodig hadden om leden te werven. Hierop maken dus ook geen aanspraak meer.

Het totale bedrag aan ontvangen subsidie c.q. bijdragen bedraagt dus € 15.000,–.