Ik mis een huis… Voor de Herenboerderij zijn we niet een traditionele boerderij nodig met een schuren en een boerderij waar de boer of boerin woont. Het gaat om een stuk grond van 15 tot 20 hectare waarop we gewassen verbouwen en (klein)vee laten lopen en eventueel een gebouw voor opslag. De grond waarop we gaan boeren, zal gepacht worden.

We zijn, samen met anderen, op zoek naar zo’n stuk grond in de omgeving van Assen. Dan hoeven we geen voedsel meer te kopen dat ver weg is geproduceerd en tegen hoge transportkosten naar Nederland wordt gebracht. Heb je tips voor het vinden van grond in de omgeving van Assen? Of kun je van dienst zijn bij het zoeken daarnaar? Neem dan contact met ons op!