Waar

Ik mis een huis… Voor de Herenboerderij zijn we niet een traditionele boerderij nodig met een schuren en een boerderij waar de boer of boerin woont. Het gaat om een stuk grond van 15 tot 20 hectare waarop we gewassen verbouwen en (klein)vee laten lopen en eventueel een gebouw voor opslag. De grond waarop we gaan boeren, zal gepacht worden.

Herenboerderij Assen komt in Rhee

Op 11 februari konden we als Herenboeren Assen openbaar maken dat we een locatie hebben en waar die is gelegen!

De gemeente Assen is voornemens om gronden te verpachten aan Stichting Herenboeren Assen voor ons mooie project. Het gaat om een locatie van bijna 20 ha bij Rhee aan de noordkant van Assen, die we met ingang van 1 november 2020 voor 10 jaar kunnen pachten. Deze lokatie ligt op de zo gewenste fietsafstand van Assen. Zo hoeven we geen voedsel meer te kopen dat ver weg is geproduceerd en tegen hoge transportkosten naar Nederland wordt gebracht. Ook hoeven veel gezinnen straks niet in de auto te stappen om bij hun voedsel te komen. 

Zijn we er nu?
Nee, we zijn er natuurlijk nog lang niet, het begint nu pas echt.  
Ten eerste is het zaak dat we in november minimaal 150 gezinnen hebben die willen deelnemen. Dat is nodig om kostentechnisch te kunnen starten. Kent u dus mensen in uw omgeving die wellicht ook Herenboer zouden willen worden, vraag hen om eens mee te gaan naar een informatieavond.
Overigens leerde ervaring bij andere Herenboerderijen, dat als er een locatie is gevonden, het met aanmeldingen heel snel gaat. Heeft u al besloten om mee te doen, maar nog niet getekend, dan kan het nuttig zijn om dat alsnog snel te doen. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Bij 200 huishoudens zitten we vol!

Locatie