Ter volledigheid hieronder nog de links naar:
Herenboeren Hof van Rhee, Assen

 

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP HERENBOEREN ASSEN COÖPERATIE U.A.

 * verplicht veld
schrijft zich in als lid van Herenboeren Assen Coöperatie U.A. voor een periode van in beginsel 3 jaar.Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden:

Voor hoeveel monden wilt u gaan afnemen:

Voor hoeveel van deze monden wilt u een vegetarisch pakket:

Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van een aanbetaling van 10% van uw inleg (€ 200,-- of € 100,--) te voldoen binnen een week na aanmelding door storting op rekeningnummer NL30 SNSB 0783 2301 92 t.n.v. Herenboeren Assen, o.v.v. ‘aanbetaling inleg’.
Het resterende deel van de inleg moet uiterlijk voor 1 november 2020 worden voldaan. U krijgt daarover nader bericht.

Datum:
Te